Νούκας, Στέφανος

(Δράμιστα Βοΐου 1836 – 1931). Έλληνας λόγιος, κληρικός και εκπαιδευτικός. Σε παιδική ηλικία (μόλις 12 ετών) ξενιτεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε και εκάρη μοναχός (αλλάζοντας το κοσμικό του όνομα Στέργιος σε Στέφανος). Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στη θεολογική σχολή της Χάλκης, στην Αθωνιάδα, στη Ριζάρειο των Αθηνών (από το 1858) και στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις σπουδές του δίδαξε με επιτυχία στην Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου, όπου και συνέλαβε το σχέδιο για την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία. Στις 21 Ιουλίου 1871 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτο και σπουδαιότερο σχολείο της Αδελφότητας ήταν το εκπαιδευτήριο του Τσοτυλίου, που με τις ενέργειες του Ν. άρχισε να λειτουργεί στις 15 Σεπτεμβρίου 1871, με πρώτο διδάσκαλό του τον ίδιο τον ιδρυτή του. Το Σεπτέμβριο του 1874 οι προσπάθειες του Ν. και των συμπατριωτών του στη Μακεδονία και στην Κωνσταντινούπολη κατέληξαν στη λειτουργία του Εκπαιδευτηρίου Τσοτυλίου σε ειδικό, νεόκτιστο κτίριο, και από το 1890 η Σχολή έγινε πλήρες γυμνάσιο. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ν. επεκτάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ίδρυσε το Παρθεναγωγείον της Παλλάδος και στη Θεσσαλονίκη, όπου ίδρυσε το 1895 το Εμπορικόν Λύκειον, το οποίο το 1903 μετονομάστηκε σε Μαράσλειον Λύκειον, το Πρότυπο Παρθεναγωγείο της Αγλαΐας Σχινά κ.ά. Οι προσπάθειες του φτωχού ιεροδιακόνου της Δράμιστας συνεχίστηκαν και αργότερα, έως τον θάνατό του, για την ανοικοδόμηση νέων σχολικών κτιρίων και τη φιλοξενία σε διάφορες σχολές υπότροφων σπουδαστών.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.